Beloningsbeleid:
De bestuurders van de MB foundation krijgen geen beloning voor de werkzaamheden, conform het beleidsplan en conform de eisen die worden gesteld aan een ANBI.