Waarom deze foundation?

De stichting is opgericht om het werk dat Miriam Bosman voor thuisloze kinderen in Nepal heeft uitgevoerd in haar geest voort te zetten, omdat zij dit zelf vanwege een ongeneeslijke ziekte, niet meer kan. Miriam is diverse malen voor charitatieve acties in Nepal geweest en heeft zich ingezet voor kansarme thuisloze kinderen in opvangcentra. De opvang tot 18 jaar is voor de primaire levensbehoeften over het algemeen goed geregeld. De herintegratie in de maatschappij hierna is in veel gevallen lastig en heeft haar aandacht getrokken. MKA Kennemer & Meer heeft samen met hun partners en vele vrienden van Miriam Bosman het initiatief genomen om een foundation in het leven te roepen die de initiatieven van Miriam wil voortzetten.

Doelstelling

Fondsenwerving en niet-materiële inzet voor het ondersteunen van organisaties en personen ten behoeve van het welzijn van thuisloze kinderen in Kathmandu, Nepal.

Donaties kunnen worden gestort op bankrekeningnummer

NL98 ABNA 0109 51 28 63 t.n.v. Stichting MB Foundation

Wie is Miriam Bosman?

Mijn naam is Miriam Bosman. Ik ben 50 jaar en ik werk sinds mijn 18e met heel veel plezier op de afdeling kaakchirurgie in Haarlem. Ik ben daar begonnen als assisterende aan de stoel en doorgegroeid tot praktijkmanager van de verzelfstandige kliniek MKA Kennemer & Meer. Ik houd ongelooflijk veel van het werk en van het geweldige team. Mijn 2e passie is Nepal. In 2014 ging ik daarheen om een rondreis en trekking te maken in de bergen. Ik was op slag verliefd op het land en vooral op de mensen. Sindsdien ben ik vele keren naar Nepal geweest en mij aangemeld voor vrijwilligerswerk, aanvankelijk in de tandheelkunde, maar later veel meer in een kindertehuis. De kinderen van Nepal hebben mijn hart gestolen en ik ging twee keer per jaar speciaal naar deze kinderen om ze extra aandacht en liefde te geven. Nepal is één van de armste landen ter wereld, echter de mensen en kinderen zijn hartverwarmend en worden heel blij van de kleinste gebaren en presentjes.

In het kindertehuis waar ik frequent ben geweest en heb geholpen, wonen kinderen vanwege een slechte thuissituatie. De ouders kunnen niet voor ze zorgen, meestal vanwege armoede is er geen geld voor scholing, eten, kleding of onderdak. Er is vaak goed overleg van het tehuis met de ouders en/of familie. In het kindertehuis werken (internationale) vrijwilligers om voor de kinderen te zorgen en zij proberen hun een veilig thuis te geven.

Vanaf jong volwassen leeftijd (18) worden deze kinderen geacht op eigen benen te staan en dat is best zorgelijk. Zo mogelijk gaan ze terug naar familie, maar daar is de situatie meestal niet optimaal, het risico op werkeloosheid, crimineel gedrag en lijmverslaving is best groot. Onder andere voor deze groep ‘tehuisverlaters’ zou ik graag iets willen betekenen. Begeleid wonen en steun voor een beroepsopleiding zijn voorbeelden die met geldelijk steun uit Nederland en mijn netwerk in Kathmandu bewerkstelligd moeten kunnen worden. Praktische beroepsopleidingen geven in Nepal meer kans op een sociaal economische ontwikkeling dan dure, universitaire studies in het buitenland.

Ik denk dat een stichting vanuit Nederland een geweldige bijdrage kan leveren aan een gezinsvervangend tehuis in Nepal en mogelijkheden kan bieden voor begeleiding naar een aansluitende opleiding en een veilig en gezond leven. Ik hoop dat veel mensen dit idee en mijn stichting willen steunen

Neem contact met ons op